Konkurs fotograficzny „Zielone zakątki naszego miasta”

 1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu Łukowa.
 2. Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna nr 1 MBP w Łukowie.
 3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2015 r. i trwa do 30 września 2015 r. włącznie.
 5. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
 6. Każdy Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 (dwie) fotografie
 7. Zdjęcia powinny zostać zrobione w granicach miasta Łuków.
 8. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB.
 9. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu fotograficznego.
 10. Jeśli na przesłanych fotografiach widnieją wizerunki osób, uczestnik konkursu musi mieć  zgodę tych osób na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu.
 11. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
  – imię i nazwisko
  – nazwę szkoły, do której uczęszcza uczeń, klasę
  – telefon kontaktowy
  – adres e-mail
  – opis miejsca, w którym została zrobiona fotografia (nazwa ulicy, osiedla, opis okolicy).
 12. Uczestnik konkursu może przesłać  fotografie w formie elektronicznej na adres `mbpf1lukow@gmail.com lub  dostarczyć bezpośrednio do Filii nr 1 zapisane na płycie lub pendriwie.
 13. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
 14. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją konkursu.
 15. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.
 16. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
 17. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie MBP.
 18. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu, na adres e-mail lub telefonicznie.
 19. Szczegółowy regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w Filii Bibliotecznej nr 1 Os. Dr B. Chącińskiego 17 i na stronie internetowej  http://biblioteka.lukow.pl/.
Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.