Czytelniczo-prasowy konkurs wiedzy o Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Henryka Sienkiewicza w 110-lecie powstania placówki

Rok 2018 jest rokiem jubileuszowym dla Łukowskiej Książnicy, dlatego zapraszamy czytelników biblioteki i mieszkańców powiatu łukowskiego do udziału w czytelniczo – prasowym konkursie wiedzy o naszej placówce. Kupon z pytaniami będzie zamieszczony w kilku  numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępny w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl  Pracownicy biblioteki udzielą pomocy w znalezieniu odpowiedzi na pytania konkursowe.

Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 8 maja 2018 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master  oraz na stronie internetowej biblioteki. Odpowiedzi na pytania wraz z danymi : imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon, należy składać do 21 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres : Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków.  Decyduje data stempla pocztowego.

Kupon z pytaniami do pobrania