Jubileusz 110 lat Łukowskiej Biblioteki

          10 maja 2018 roku Biblioteka obchodziła Jubileusz 110 – lecia istnienia. Główna część uroczystości odbyła się w Sali Widowiskowej Łukowskiego Ośrodka Kultury. Licznie przybyłych Gości powitała dyrektor biblioteki Ewa Wiśnicka. Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością : władze miasta i powiatu łukowskiego z burmistrzem Dariuszem Szustkiem i wicestarostą Włodzimierzem Wolskim na czele, kierownik delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej – Małgorzata Bogusz, zastępca dyrektora Zarządu Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Leszek Świętochowski, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – Tadeusz Sławecki, dyrektorzy instytucji kultury,  przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, dyrektorzy i prezesi spółek miejskich i powiatowych, bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych powiatu łukowskiego, bibliotekarze emeryci, czytelnicy, przedstawiciele mediów.

           Zaproszeni Goście obejrzeli trzy krótkie filmy o Bibliotece. Dzięki uprzejmości Telewizji Master zaproponowano dwa białe kruki z zasobów Filmoteki Narodowej. Pierwszy to reportaż  z 50- lecia Biblioteki w Łukowie, drugi to fragment programu „Obiektyw” poświęcony Marii Kiernickiej – nestorce łukowskiego bibliotekarstwa. Trzeci krótki materiał filmowy przedstawiający historię placówki od momentu powstania aż po współczesną działalność przygotowano specjalnie na okoliczność 110 – lecia Biblioteki.

           Kolejnym punktem programu były wystąpienia zaproszonych Gości, którzy składali życzenia wraz z listami gratulacyjnymi oraz symboliczne upominki. Odczytano również listy gratulacyjne od senatora Stanisława Gogacza, posła Krzysztofa Głuchowskiego i dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie – Tomasza Makowskiego, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości. W uznaniu zasług w zakresie promocji książki i kształtowania kultury czytelniczej Biblioteka otrzymała Dyplomy Uznania od Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego.  Prowadząca uroczystość dyrektor biblioteki  Ewa Wiśnicka podkreśliła, że jubileusz to święto instytucji, ale przede wszystkim czas życzeń i docenienia pracowników Biblioteki. Na wniosek dyrektora  Biblioteki Wojewoda Lubelski uhonorował Dyplomem Uznania długoletnich pracowników: Jolantę Kozłowicz, Elżbietę Ławecką, Grażynę Skwarę, Renatę Zienkiewicz. Biblioteka nie istniałaby bez czytelników – zaproszonym na uroczystość Burmistrz Miasta Dariusz Szustek wręczył okolicznościowe dyplomy i upominki książkowe.

          Uroczystość Jubileuszu 110- lecia powstania Łukowskiej Książnicy połączona była z Powiatowym Dniem Bibliotekarza. Z tej okazji Sekretarz Miasta Ryszard Szczygieł w imieniu samorządu miasta i powiatu złożył serdeczne życzenia wszystkim bibliotekarzom.

          Z racji, że Jubileusz Biblioteki przypadł w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oficjalną część uroczystości zakończył koncert „Śpiewana Historia Polski”  w wykonaniu Kuby Michalskiego. Była to  poetycko – muzyczna opowieść o historii Polski od potężnego Królestwa Jagiellonów przez rozbiory, odzyskanie niepodległości, wojny do czasów współczesnych.

          Końcowym akcentem było spotkanie przy jubileuszowym torcie w bibliotece i przyległym ogródku.

          13 maja 2018 r. w intencji  pracowników biblioteki w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego została odprawiona Msza Święta

Content Protected Using Blog Protector By: PcDrome.