Rok Chopina w działalności bibliotek

W dniu 10 marca odbyło się seminarium „Rok Chopina w działalności bibliotek” zorganizowane w związku z dwusetną rocznicą urodzin największego polskiego kompozytora i obchodami Roku Chopina.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kultury, pracownicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie, bibliotekarze z bibliotek publicznych i szkolnych naszego powiatu, przedstawiciele mediów, ( 73 osoby ).

Starostwo Powiatowe reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Bogusław Jazurek, członek Zarządu Powiatu – Henryk Tymosz, sekretarz Benedykt Wojtaś.

Miasto Łuków reprezentowali: wiceprzewodniczący Rady Miasta – Ewa Kłusek i Leonard Baranowski.

Jako pierwszy punkt programu przewidziano spotkanie z Adamem Kulikiem – autorem powieści, dziennikarzem lubelskiego Oddziału TVP. Pan Adam opowiedział o swojej twórczości, zwłaszcza dziennikarskiej i reporterskiej m.in. o realizacji filmów biograficznych. Wyświetlono dwa filmy autora: „Wizyta w Poturzynie”- o przyjeździe Fryderyka Chopina latem 1830 roku do Tytusa Wojciechowskiego i „Noblista z Woli Okrzejskiej”. Następnie Paweł Wereszczyński z MBP przedstawił prezentację multimedialną „Fryderyk Chopin – człowiek i geniusz”. W przeglądzie nowości wydawniczych przygotowanym przez Magdalenę Kossowską z WBP w Lublinie nie zabrakło pięknych biograficznych albumów przybliżających świat kompozytora.

Pamiątkowy wpis do kroniki biblioteki


   Fryderyk Chopin w Wikipedii


Skip to content