2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Na niebiesko dla autozmu

Źródło: https://sp216waw.edupage.org/news/

2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem jest podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na temat tego zaburzenia.

2 kwietnia jest dniem, w którym możemy dać wyraz swojej postawie pełnej akceptacji i zrozumienia dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju.

W Naszej Placówce Filii Nr.2 został zorganizowany  projekt pt. „ Zajączek dla Labiryntu. Na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia „Labirynt”.

W zbiórce upominków uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr.5 w Łukowie i Panie opiekunki ze świetlicy szkolnej.

Za uczestnictwo w akcji charytatywnej, dzieci wraz z opiekunkami otrzymały Podziękowanie od Pani Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt”.

Skip to content