15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustanowione w 1992 roku przez Sejm. Upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską w 1920 roku, stoczoną w czasie wojny polsko – bolszewickiej.

Bitwa ta nazwana została „Cudem nad Wisłą”, ponieważ wierzono, że to dzięki szczególnej trosce Matki Boskiej nad walczącymi wojskami polskimi udało się pokonać trzykrotnie silniejsze oddziały wroga i odwrócić losy całej wojny.

Co roku 15 sierpnia o godzinie 12.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbywa się uroczysta odprawa wart. Następuje symboliczne zaprzysiężenie wart honorowych, które reprezentują wszystkie rodzaje sił zbrojnych.

Skip to content