Konkurs wiedzy pod hasłem „Aleksander Fredro – najwybitniejszy polski komediopisarz”

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2023 został ogłoszony między innymi Rokiem Aleksandra Fredry. Z tej okazji zapraszamy czytelników Biblioteki, mieszkańców powiatu łukowskiego do udziału w powiatowym konkursie czytelniczo – prasowym pod hasłem ”Aleksander Fredro – najwybitniejszy polski komediopisarz”.

Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl

Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek, 9 maja 2023 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, na tablicy ogłoszeń w Bibliotece, w Telewizji Master oraz na portalu społecznościowym i stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnioną ankietę wraz z danymi należy składać do 30 kwietnia 2023 r., w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres : Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.

Skip to content