Konkurs dla dzieci pod hasłem „List do Biblioteki”

Z okazji obchodzonego w dniach 8-15 maja Tygodnia Bibliotek Oddział dla Dzieci zaprasza uczniów klas II – VI łukowskich szkół podstawowych do udziału w konkursie na „List do Biblioteki”.

Napisane odręcznie listy, w kopercie zaadresowanej na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24
21 – 400 Łuków
należy złożyć do 28 kwietnia 2023 r. w siedzibie Biblioteki.

Szczegóły na plakacie oraz w regulaminie.

Skip to content