„Podróże Jana Pawła II” – X Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Plastyczny

W dniu 28 maja podsumowano już X Powiatowy Konkurs Plastyczny, który przebiegał ph.„Podróże Jana Pawła II”. Zadaniem uczestników było ukazanie Jana Pawła II jako człowieka wrażliwego na piękno przyrody, potrafiącego odpoczywać na łonie natury, papieża – podróżnika przemierzającego tysiące kilometrów, aby głosić ludziom Dobrą Nowinę. Uczestnicy to czytelnicy bibliotek – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu łukowskiego. Na konkurs wpłynęły 194 prace wykonane różnymi technikami ( rysunek, malarstwo, pastela, kolaż ) z czego nagrodzono 18 i 39 wyróżniono. Nagrody i dyplomy zwycięzcom wręczał Kazimierz Mamiński, członek Zarządu Powiatu. Dziękujemy dzieciom i młodzieży za liczny udział, nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. Poniżej lista osób nagrodzonych.
W kategorii klas I – III szkoły podstawowej:
I miejsce Przemysław Grudzień kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
II miejsce Anna Pniewska kl. II c Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
Mateusz Dziewulski kl. II c Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
III miejsce Katarzyna Płudowska kl. III d Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
Olga Nawrocka kl. III a Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
Natalia Jagodzińska kl. I d Szkoła Podstawowa nr 1 w Łukowie
W kategorii klas IV – VI szkoły podstawowej:
I miejsce Kinga Jabłońska kl. IV a Świetlica Środowiskowa w Wojcieszkowie
II miejsce Michał Baca kl. V Szkoła Podstawowa w Woli Okrzejskiej
Agata Olszanowska kl. V Świetlica Środowiskowa w Wojcieszkowie
III miejsce Kamila Olechowska kl. IV Szkoła Podstawowa w Lisikierzu
Marcin Czyzio kl. IV Koło plastyczne w Czerśli
Aneta Krasuska kl. V Koło plastyczne w Czerśli
W kategorii klas I – III gimnazjum
I miejsce Paulina Piskorz kl. II Gimnazjum w Starych Kobiałkach
II miejsce Weronika Wójcik kl. I Gimnazjum nr 2 w Łukowie
Aneta Radomyska kl. I Koło plastyczne w Krynce
III miejsce Agnieszka Woźniak kl. II Gimnazjum w Starych Kobiałkach
Monika Szewczak kl. I Publiczne Gimnazjum w Staninie
Mirella Chromińska kl. I Koło plastyczne w Krynce

Skip to content