Edukacja Ekologiczna 2012

W 2012 r. po raz kolejny realizowaliśmy program z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotacja wynosiła 7000 zł.

Program adresowany był do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Łukowa.

Podstawowym celem zadania było: zachęcenie do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia, podniesienie poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat ochrony przyrody i ekologii, pogłębienie wrażliwości na piękno przyrody, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za otaczającą przyrodę i poszanowania jej wszystkich elementów.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 10 imprez, 7 konkursów, 2 spotkania z przedstawicielami organizacji działającymi na rzecz ochrony środowiska (spektakle teatralne), w których wzięło udział 675 uczestników. Ponadto przygotowywaliśmy pokonkursowe wystawy prac plastycznych oraz zakupiliśmy nowości wydawnicze z tego zakresu. Działania nasze dokumentowaliśmy w kronice bibliotecznej oraz na stronie internetowej placówki.

Skip to content