Edukacja Ekologiczna 2011

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie w roku 2011 realizowała program z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, na kwotę 6800 zł.

Program adresowany był do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Łukowa.

Podstawowe cele zadania:

  • zdobycie i utrwalenie wiedzy na temat ekologii i ochrony natury;
  • propagowanie wartości proekologicznych;
  • uczenie szacunku do przyrody poprzez uświadomienie odpowiedzialności człowieka za stan środowiska;
  • kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży zgodnych z ekologicznym traktowaniem otaczającego świata.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 12 imprez, 7 konkursów, 4 prelekcje, przygotowywaliśmy pokonkursowe wystawy prac plastycznych ponadto zakupiliśmy nowości wydawnicze z tego zakresu.

Skip to content