Ekologia 2013

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie od 10 lat realizuje program z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W roku 2013 dotacja wynosiła 4000 zł.

Program adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Łukowa.

Podstawowe cele zadania:

– rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby reakcji na problemy ekologiczne;

– zachęcenie do podejmowania działań promujących zdrowy styl życia;

– kształtowanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt;

– uwrażliwienie na piękno otoczenia;

– pogłębianie wiedzy, wdrażanie i rozwijanie idei ochrony środowiska;

– promowanie literatury o treściach ekologicznych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 8 imprez, 2 konkursy: plastyczny i wiedzy, przygotowaliśmy pokonkursową wystawę prac plastycznych ponadto zakupiliśmy nowości wydawnicze z tego zakresu. Działania nasze dokumentowaliśmy w kronice bibliotecznej oraz na stronie internetowej placówki.

eko1

Skip to content