Ekologia 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza w Łukowie kolejny rok realizowała program z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W roku 2015 dotacja wynosiła 3000 złotych.

Podstawowym celem zadania było: rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, pogłębianie wiedzy na temat roślin i zwierząt, zjawisk przyrodniczych, poznanie i docenienie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz kształtowanie postawy prozdrowotnej.

Zadanie realizowały placówki MBP: Oddział Dziecięco – Młodzieżowy, Filia Nr 1, Filia Nr 2. W ramach projektu przygotowaliśmy 10 imprez, 2 konkursy – plastyczny i fotograficzny, pokonkursowe wystawy prac, dzieci obejrzały 2 spektakle teatralne w wykonaniu aktorów z Teatru „Maska” z Krakowa, ponadto zakupiliśmy nowości wydawnicze z zakresu ochrony środowiska, przyrody i ekologii.

W programie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i średnich z terenu miasta Łukowa – 445 uczestników (uczniowie z opiekunami).

eko1

Skip to content