Imprezy ekologiczne w Filii Nr 2

eko1

10 października miała miejsce impreza ekologiczna  ,, Od segregacji nie ma wakacji ’’. Jej uczestnikami byli uczniowie kl. III e  SP Nr 5 (24 osoby+ 1 opiekun). Za cel zajęć postawiono doskonalenie przez uczniów umiejętności segregacji odpadów, kształtowanie świadomości ekologicznej związanej z właściwym ich zagospodarowaniem a także wskazanie możliwości powtórnego wykorzystania odpadów.

,,Marzenia małych zwierząt-spotkanie z mrówką’’ to impreza, na którą zaproszono 4 listopada kl. II a (21 uczniów+ 1 opiekun). Celem spotkania  było wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu, sposobu poruszania się i odżywiania mrówek, a także poznania roli jaką odgrywają w przyrodzie. Poprzez przygotowane zadania próbowano rozwijać dociekliwość poznawczą uczniów i wzbogacić ich słownictwo przyrodnicze.

W dniu 18 listopada kl. III a ze SP Nr 5 (25 osób + 1 opiekun ) uczestniczyła w imprezie ekologicznej ,,Strażnicy przyrody’’.  Rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej i wrażliwości związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska to był główny cel  zajęć. Ponadto starano się uświadomić  uczniom jak ważne jest oszczędzanie wody i energii, aby jej nigdy nie zabrakowało. Wspólnie wykonywane zadania miały wyrabiać w uczniach umiejętność pracy w grupach. Krzyżówka, rozsypanka wyrazowa czy rebusy to tylko część zadań jaka czekała na uczniów spragnionych zabawy.

Skip to content