Biblioteki publiczne powiatu łukowskiego

Konferencja odbyła się 23 października, uczestniczyli w niej bibliotekarze pow. łukowskiego ( obecnie pracujący i emeryci ), radni, czytelnicy, przedstawiciele instytucji kultury – łącznie 51 osób. Zorganizowano ją w celu ukazania dorobku łukowskiej placówki jako najstarszej prekursorki bibliotekarstwa na naszym terenie. Przedstawiono również dorobek bibliotek gminnych naszego powiatu.

W trakcie konferencji referaty wygłosili:

„Tradycja i nowoczesność, czyli dlaczego należy inwestować w czytelnictwo i biblioteki”
dr Katarzyna Wolff, Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej w Warszawie;

„Historia i współczesność Łukowskiej Biblioteki”
Ewa Wiśnicka, dyrektor MBP w Łukowie;

„Rozwój bibliotek gminy Łuków w latach 1955 – 2008”
Alicja Śledź, kierownik GBP w Gręzówce;

„Problemy bibliotek woj. lubelskiego”
dr Zdzisław Bieleń, Z- ca Dyrektora WBP w Lublinie;

Na konferencję pracownicy MBP przygotowali wystawę prezentującą biblioteki powiatu – zdjęcia lokali, dokumentacja różnych form działalności . Zgodnie z założeniem wystawa była uzupełnieniem informacji przekazanych w referatach.

Skip to content