Konkurs wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i bibliotece jego imienia

Celem konkursu było przybliżenie informacji o bibliotece i jej patronie w środowisku oddziaływania. Patronat medialny objęła Telewizja Master i redakcja Wspólnoty Łukowskiej. Uczestnicy wypełniali ankietę z dziesięcioma pytaniami, która była dostępna w naszych placówkach oraz opublikowana siedmiokrotnie we „Wspólnocie Łukowskiej” w okresie 1 października – 15 listopada 2008. Wpłynęło 121 ankiet – 36 osób, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi nagrodzono książkami.

Skip to content