O nas

Miejska Biblioteka Publiczna działa na podstawie ustawy o bibliotekach, statutu nadanego przez Organizatora, którym jest Miasto Łuków oraz porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Łuków i Zarządem Powiatu w sprawie powierzenia realizacji zadań powiatowych.


W skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzi:

 • Biblioteka Główna mieszcząca się w centrum Łukowa przy ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24. Znajduje się tutaj: na piętrze – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych, na parterze – Oddział dla Dzieci;
 • Filia nr 1 – Osiedle dr Chącińskiego 17;
 • Filia nr 2 – ul. Siedlecka 56;
 • Filia nr 3 – Osiedle Unitów Podlaskich, blok nr 2.

BIBLIOTEKAZbiory naszych bibliotek liczą 92 733 woluminów. Gromadzimy literaturę piękną polską i obcą dla dorosłych, literaturę dla dzieci i młodzieży, popularnonaukową oraz audiobooki. Każdy zainteresowany znajdzie w naszych bibliotekach „coś” do poczytania. Posiadamy duży wybór literatury relaksacyjnej, powieści obyczajowych, psychologicznych, historycznych, sensacyjnych, fantastycznych, pięknie ilustrowanych książek dla najmłodszych. Zbiory biblioteczne wypożyczane są na zewnątrz. W czytelniach, na miejscu udostępniane są wydawnictwa informacyjne, zbiory regionalne, czasopisma bieżące (40 tytułów), wycinki prasowe. Czasopisma archiwalne wypożyczamy do domu. Oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu.

Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Pracujemy w Systemie MAK+. Dużym udogodnieniem dla czytelników jest katalog biblioteczny on-line dostępny na naszej stronie internetowej, karta czytelnika usprawniająca proces wypożyczania oraz dostęp do konta bibliotecznego i rezerwacji książek przez Internet.

Oprócz podstawowej działalności: gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, prowadzimy szeroką działalność edukacyjną i upowszechnieniową w zakresie książki i czytelnictwa adresowaną do mieszkańców miasta i powiatu łukowskiego. Organizujemy imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. W bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych, spotkania odbywają się raz w miesiącu. W Czytelni dla Dzieci istnieje kącik gier planszowych.

Uczestniczymy w różnych programach, konkursach i projektach, dzięki którym pozyskujemy granty na zakup księgozbioru i działalność edukacyjną. Corocznie jesteśmy beneficjentami programu Biblioteki Narodowej – Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Ponadto w ostatnich latach pozyskano fundusze:

 • Program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z WFOŚiGW w Lublinie,
 • Program dotacyjny Instytutu Książki – „Kraszewski komputery dla bibliotek” – edycja 2012, 2015
 • Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Konkurs grantowy „Na 100 niepodległa” – Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Współpraca


 • Placówki kultury i oświaty powiatu łukowskiego (ośrodki kultury, szkoły, przedszkola),
 • Muzeum Regionalne w Łukowie,
 • Muzeum im. Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
 • Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S. Majewskiego,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej,
 • Towarzystwa regionalne poszczególnych gmin,
 • Biblioteka Pedagogiczna w Łukowie,
 • Biblioteki uniwersyteckie.

Skip to content