William Szekspir światowe obchody 400. rocznicy śmierci Williama Szekspira

Źródło:https://biografia24.pl/william-shakespeare/

Dzień 23 kwietnia poświęcamy pamięci Williama Szekspira (1564-1616). Tego dnia przypada zarówno rocznica urodzin Mistrza ze Stratfordu jak i rocznica jego śmierci.  W 2016 roku cały świat obchodzi 400-lecie śmierci Szekspira.

Ciekawostki 

Po 1585 roku Szekspir zniknął zarówno z dokumentów jak i z jego rodzinnego miasta. Nic nie wiadomo o następnych 7 latach jego życia. Ten czas określa się jako The lost years, czyli stracone lata. Wciąż wielkie kontrowersje budzi kwestia autorstwa wielu sztuk przypisywanych Szekspirowi. Niektórzy badacze uznają, że część z nich została napisana przez Christophera Marlowe’a, Edwarda de Verte lub Francisa Bacona. Interesujące ciekawostki o Williamie Szekspirze znaleźć można w książce „William Szekspir. Niezwykłe biografie – kolekcja dla dzieci i młodzieży” (wyd. Bellona), a także w anglojęzycznej książce „Shakespeare”.

Życiorys Williama Szekspira

Wiliam Szekspir na świat przyszedł w Stratford, tam też uczęszczał do szkoły.  W wieku 18 lat ożenił się ze starszą od siebie o 8 lat Anne Hathaway, mieli ze sobą trójkę dzieci. Jego udokumentowane związki z teatrem rozpoczęły się w 1592 roku, kiedy to jako aktor brał udział w przedstawieniach  na deskach londyńskich scen. Wkrótce zadebiutował  też jako autor sztuk teatralnych. Był współwłaścicielem londyńskiego teatru Globe. Szekspir uznawany jest za jednego z największych reformatorów teatru – zerwał z klasyczną zasadą trójjedności, sztuki wzbogacał o wymiar filozoficzny oraz aktualną problematykę. Do najważniejszych dzieł Szekspira należą: „Hamlet”, „Romeo i Julia”, „Król Lear”, „Makbet”, „Sen nocy letniej”, „Burza”. Uznawany za jednego z największych dramaturgów w dziejach. Szekspir jest również znany jako autor sonetów.

Skip to content