Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie
(w skrócie MBP w Łukowie):

 • Telefon: 25 7982315, 25 7982721
 • E-mail: info@biblioteka.lukow.pl
 • Adres korespondencyjny: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.biblioteka.lukow.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 10.05.2008 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.09.2020 r.

Strona internetowa MBP w Łukowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2020-09-30 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Łukowie,
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2020-09-30 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MBP w Łukowie,
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, dostępne po kliknięciu w ikonę z wózkiem inwalidzkim, w prawym górnym rogu strony:

 • możliwość powiększenia i pomniejszenia tekstu artykułu;
 • zmiana kolorystyki zawartości strony w odcienie szarości, wysoki kontrast, negatyw;
 • usunięcie tła;
 • podkreślenie odnośników;
 • zmiana czcionki na bardziej czytelną.

Dodatkowo, strona zawiera:

 • wyszukiwarkę treści;
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik;
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony;
 • podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika MBP w Łukowie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W MBP w Łukowie do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej wyznaczony został Tomasz Buziak, e-mail: t.buziak@biblioteka.lukow.pl, telefon: 25 7982315  (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej).

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., kodeksu postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek główny MBP w Łukowie
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 24

 1. Budynek znajduje się w centrum miasta i zajmuje dwa pietra.
 2. Biblioteka nie posiada własnego parkingu.
 3. Na parterze znajduje się sekretariat, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci.
 4. Na pierwszym piętrze znajduje się wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych.
 5. Do wejścia głównego prowadzą 2 schody. Po lewej stronie budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową, o wysokości jednego stopnia, bez poręczy.
 6. Drzwi wejścia bocznego są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 7. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
 8. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 25 798 2315.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze przy windzie.
 11. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 12. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 13. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 1 –  MBP w Łukowie
os. dr B. Chącińskiego 17

 1. Filia znajduje się w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3 na parterze.
 2. Filia nie posiada własnego parkingu.
 3. W filli znajduje się wypożyczalnia i czytelnia.
 4. Wejście jest usytuowane od strony ul. Dmocha.
 5. Do wejścia głównego prowadzą 2 schody. Z lewej strony schodów jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową bez poręczy.
 6. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 7. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 798 362 637.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Filia nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 2 –  MBP w Łukowie
ul. Siedlecka 56

 1. Filia znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na parterze.
 2. Szkoła posiada parking, na którym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.
 3. W filii znajduje się tylko wypożyczalnia.
 4. Do filii wchodzi się przez wejście główne szkoły, kierując się na korytarzu w lewą stronę.
 5. Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 6. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 515 380 571.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 8. Filia nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 10. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 11. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia nr 3 –  MBP w Łukowie
ul. Unitów Podlaskich bl. 2

 1. Filia znajduje się w budynku bloku mieszkalnego, na parterze.
 2. Filia nie posiada parkingu.
 3. W filii znajduje się tylko wypożyczalnia.
 4. Wejście do filli znajduje w środkowej części bloku, do środka prowadzi jeden stopień.
 5. Filia nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 6. Drzwi wejściowe nie są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.
 7. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez bibliotekarza przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. 511 340 884.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. Filia nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych (systemu wspomagania słuchu).
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Skip to content