Konkurs wiedzy pod hasłem „Czesław Miłosz – polski poeta, prozaik i noblista”

Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2024 został ogłoszony między innymi Rokiem Czesława Miłosza. Z tej okazji zapraszamy czytelników Biblioteki, mieszkańców powiatu łukowskiego do udziału w powiatowym konkursie czytelniczo–prasowym pod hasłem: „Czesław Miłosz – polski poeta, prozaik i noblista”.

Ankieta z pytaniami będzie zamieszczona w kilku kolejnych numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka.lukow.pl

Lista laureatów zostanie ogłoszona w czasie „Tygodnia Bibliotek” – 14 maja 2024 r. na łamach „Wspólnoty Łukowskiej”, w Telewizji „Master” oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Biblioteki.

Wypełnioną ankietę, wraz z danymi, należy składać do 30 kwietnia 2024 r.
w siedzibie Biblioteki lub filii, bądź nadesłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24,
21-400 Łuków.
Decyduje data stempla pocztowego.

Materiały do pobrania:

Plakat

Skip to content