Ekologia 2014 r.

eko

W 2014 roku realizowaliśmy program z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Dotacja wynosiła 3800 złotych.

Podstawowym celem zadania było: rozwijanie szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan zasobów naturalnych, racjonalne korzystanie z nich oraz dążenie do kontaktu z nieskażonym środowiskiem, uzmysłowienie uczniom potrzeby segregowania i wskazanie możliwości wykorzystywania odpadów, budzenie ciekawości otaczającym światem przyrody.

W ramach projektu zrealizowaliśmy 9 imprez i 2 konkursy: plastyczny i wiedzy, w których uczestniczyło 488 osób. Ponadto zakupiliśmy książki z dziedziny ochrony środowiska, przyrody, ekologii oraz o tematyce prozdrowotnej. Literatura ta została wykorzystana jako pomoc w realizacji imprez i konkursów ekologicznych oraz wzbogaciła księgozbiór biblioteki.

Skip to content