Zimowe hece, czyli Ferie w bibliotece

W dniach 9 – 14 lutego w Oddziale dla Dzieci i Filii nr 1 zorganizowano zajęcia dla dzieci. W Filii nr 1 uczestniczyły w nich dzieci z okolicznych osiedli i aktyw biblioteczny. W programie zajęć przewidziano: gry i zabawy, warsztaty plastyczne, mini-konkursy literackie. W Oddziale dla Dzieci były zabawy integrujące grupę, gry planszowe, pogadanki, zagadki literackie, czytanie i opowiadanie wybranych bajek i baśni, zabawy ruchowe. W spotkaniach uczestniczyło 152 czytelników.

Skip to content